Onderzoeksgegevens kunnen op een veilige manier worden verzameld via het Brightfish Research-platform. Brightfish Research kan worden geïmplementeerd als een zelfstandig, cloudgebaseerd onderzoeksplatform of als een ‘add-on’-component voor het lokale Brightfish EMR. Het platform kan ook worden uitgebreid met een app voor deelnemers (patiënten).

De standalone versie van het platform kan worden ingezet voor de elektronische verzameling van case report forms (e-CRF’s) op geografisch verspreide deelnemende centra. De hoofdonderzoeker (of subonderzoeker) wordt toegang verleend tot onze centrale onderzoeksfaciliteit. Deze faciliteit wordt gehost in een private cloud en voldoet volledig aan de 'Good Clinical Practice'-richtlijnen. Van hieruit kan de onderzoeker vervolgens CRF’s, deelnemers, randomisatie en gegevensexports beheren. Meer informatie vindt u hieronder.

De voor het lokale Brightfish EMR beschikbare ‘add-on’-versie van Brightfish Research biedt twee mogelijkheden om gegevens te verzamelen. Op de eerste plaats door het extraheren van de beschikbare informatie uit de bestaande databases in het ziekenhuis of de kliniek. En ten tweede door het verzamelen van nieuwe informatie binnen de muren van het ziekenhuis via de Brightfish Touch Client. 

Laat patiënten vanaf hun eigen device meedoen met onderzoek

Het toevoegen van Brightfish eHealth aan uw onderzoeksplatform opent tal van nieuwe mogelijkheden. Zo kunt u ervoor zorgen dat patiënten zich kunnen inschrijven voor een onderzoek door het invullen van intuïtieve aanmeldingsformulieren op hun eigen device (smartphone, tablet of computer). Ook het versturen van patiënten informatie brieven en het completeren van de 'informed consent" kan sterk worden vereenvoudigd dankzij de on-screen handtekeningfunctie. Hiermee wordt een pdf-bestand gegenereerd dat veilig wordt opgeslagen in het back-endsysteem van het betreffende onderzoek.

Dagelijkse naleving van protocollen waarborgen

Doordat zowel de inschrijving voor het onderzoek als reminders voor vragenlijsten via het eigen device van de deelnemers plaatsvindt, is het ook eenvoudiger dan ooit om ervoor te zorgen dat onderzoeksprotocollen worden nageleefd. Een duidelijk tijdschema in de app herinnert deelnemers aan hun taken. Bovendien kunnen er push-meldingen op het apparaat worden weergegeven wanneer deelnemers een vragenlijst vergeten zijn in te vullen of een afspraak hebben gemist. Het invoeren van gegevens is uiterst eenvoudig en kan door deelnemers worden gecombineerd met hun dagelijkse activiteiten.

Vanachter uw bureau e-CRF's beheren

Als uw organisatie Brightfish EMR niet nodig heeft maar wel gebruik wil maken van Brightfish voor het verzamelen van onderzoeksgegevens, zou de stand-alone versie van Brightfish Research weleens de perfecte oplossing kunnen zijn. Deze uitvoering biedt alle faciliteiten van de Brightfish EMR-versie, maar dan zonder de koppeling naar een lokale EMR-installatie.

Elektronische case report forms (e-CRF’s) bewerken, onderzoekstrajecten creëren en deelnemers beheren doet u heel eenvoudig vanachter uw bureau met de Brightfish Research Management Client. Het verzamelen van gegevens kan op afstand worden uitgevoerd door middel van een app in de appstore of door gebruik te maken van veilig beheerde tablets die u uitdeelt onder deelnemende centra.

 


Onderzoekscoördinatie

 • Centraal beheren van onderzoekstrajecten die uit meerdere enquêtetrajecten bestaan
 • Deelnemers willekeurig toewijzen aan groepen
 • Ontwikkelen en bewerken van elektronische case report forms (e-CRF’s)
 • Monitoren van het onderzoekstraject wat betreft deelnemers en voortgang
 • Gegevens anonimiseren conform onderzoeksprotocollen

Logistiek van gegevensverzameling

 • Onderzoeken ondersteunen met behulp van een app uit de appstore die werkt op gebruikersapparaten
 • Deelnemende centra gebruik laten maken van veilig beheerde tablets waarmee ze gegevens kunnen verzamelen tijdens hun normale activiteiten
 • Werken met meerdere talen binnen hetzelfde onderzoek en gegevens verzamelen in de lokale taal
 • Beschikbaar stellen van uitkomstengegevens per patiënt in pdf-formaat, zodat deelnemende centra die kunnen downloaden en toevoegen aan hun lokale EPD
 • In CSV-formaat verzamelde gegevens in real time exporteren om ze te kunnen importeren in analytische tooling

Next-generation benadering van onderzoek

 • Brightfish Research koppelen aan Brightfish EMR voor automatische selectie van patiënten op basis van criteria uit het EPD
 • Onderzoekstablets inzetten in de wachtruimte, zodat patiënten e-CRF’s kunnen invullen tijdens het wachten
 • Artsen via automatisch verzonden berichten eraan herinneren om gegevens in te vullen voor een onderzoek bij het behandelen van patiënten tijdens hun normale zaalrondes en polispreekuren
 • Meerdere centra verbinden met Brightfish EMR om een nationaal of internationaal register op te kunnen zetten rond een specifiek medisch vakgebied