Brightfish EMR biedt realtime toegang tot het lokale EPD, waaronder medische informatie zoals polikliniek agenda’s, radiologische beelden, laboratoriumuitslagen, procedureregistraties en nog veel meer. Alle informatie is gemakkelijk toegankelijk via één compacte interface. Gebruiksvriendelijke formulieren vereenvoudigen de invoer van gegevens, die worden teruggeschreven naar de bestaande back-end systemen in het ziekenhuis of de kliniek. De dagelijkse administratieve taken verlopen hierdoor efficiënter en er treden minder fouten op. Uit ervaringen van gebruikers blijkt dat dit resulteert in een tijdsbesparing van 10-20% op patiëntbezoeken.

Alle medische informatie direct bij de hand

Het medisch personeel kan eenvoudig navigeren tussen de medische dossiers van afzonderlijke patiënten en daarbij gebruikmaken van de dagagenda of de afdelingsplattegrond. De afdelingsplattegrond is integreerbaar met Apple Indoor Location en biedt een overzicht van de bedbezetting en de namen van de opgenomen patiënten op de afdeling. Patiëntgerelateerde informatie uit alle medische systemen kan via één interface worden bekeken op een tablet en wordt met het oog op gebruiksgemak in chronologische volgorde weergegeven. Gebruikers kunnen bovendien filters toepassen op basis van gegevenstypen. Het controleren van een patiëntendossier neemt hierdoor slechts twee minuten in beslag.

Aanpasbaar voor elk medisch specialisme

Brightfish EMR vergemakkelijkt de bestaande workflows door middel van formulieren die specifiek zijn ontworpen voor de afzonderlijke medisch specialismen. Dankzij de toepassing van selectievakjes en autocomplete-velden is de op formulieren gebaseerde interface eenvoudig te navigeren zonder toetsenbord of muis. Deze standaardisering van de invoer maakt bovendien een betere gegevensverzameling mogelijk.

Foto's toevoegen en van commentaar voorzien

Brightfish EMR maakt gebruikt van tablettechnologie. Deze technologie biedt nieuwe mogelijkheden voor het verzamelen en vastleggen van patiëntgerelateerde informatie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om foto’s te maken, die van commentaar te voorzien om de aandacht te vestigen op belangrijke aspecten en ze vervolgens op te slaan in het betreffende patiëntendossier. En dat alles binnen een handomdraai. Een soortgelijke optie is beschikbaar voor bewegende radiologische beelden. Deze kunnen worden stilgezet om vervolgens te dienen als een sjabloon dat kan worden voorzien van annotaties en commentaar voor later gebruik.

Een nieuwe wijze van medische verslaglegging

Brightfish EMR biedt formulieren die specifiek zijn ontworpen voor het menselijk lichaam. Gebruikers kunnen op deze formulieren eenvoudig de onderzochte lichaamsdelen selecteren, scores op diverse variabelen vastleggen met behulp van snelle autocomplete-velden en zo nodig aanvullende foto’s toevoegen. Na opslag zijn de gegevens onmiddellijk beschikbaar voor exports en voor verder wetenschappelijk onderzoek of operationele analyses.

 


Brightfish EMR biedt standaard ondersteuning voor tal van functies om het EPD optimaal toegankelijk te maken voor tablets. Met de klant kan worden afgesproken om deze functies voor het bekijken en creëren van medische verslagen te integreren met de bestaande IT-systemen.

Brightfish ondersteunt de volgende functies voor lees- en schrijftoegang:

 • Inloggen met behulp van iOS Touch ID en andere oplossingen voor Single Sign-On (op basis van LDAP)
 • Poliagenda’s openen voor het volledige team van artsen
 • Navigeren door afdelingsplattegronden die geïntegreerd zijn met Apple Indoor Location (overzicht van bedbezetting en indoornavigatie)
 • Gegevens in patiëntenstatussen bekijken, waaronder actieve diagnose, opnamestatus, allergieën, actieve medicatie, relevante medische voorgeschiedenis etc.
 • Zorgepisodes lezen en schrijven voor elk medisch specialisme
 • Verslag uitbrengen over de meest uiteenlopende lichamelijke onderzoeken met behulp van intuïtieve formulieren die qua indeling aansluiten bij de betreffende lichaamsdelen
 • Verslag uitbrengen over verpleegkundige taken: routinecontroles, ‘early warning scores’, aantekeningen, intakes etc.
 • Raadplegen van laboratoriumuitslagen (zowel afzonderlijke uitslagen als uitslagen over een langere periode)
 • Raadplegen van radiologische onderzoeken (waaronder beelden)
 • Bekijken van microbiologische, pathologische en chirurgische verslagen
 • Raadplegen van verpleegkundige aantekeningen en uitgevoerde routinecontroles
 • Correspondentie lezen in digitaal formaat (huisartsenbrieven, verwijsbrieven etc.)
 • Foto’s maken, die voorzien van symbolen en commentaar en ze vervolgens opslaan in het patiëntendossier
 • Klinische tekensjablonen openen, die voorzien van tekeningen en commentaar en ze vervolgens opslaan in het patiëntendossier
 • Bewegende radiologische beelden ‘bevriezen’, die voorzien van symbolen en commentaar en ze vervolgens opslaan in het patiëntendossier
 • Waar nodig aangepaste informatiecategorieën toevoegen

Taken rond medische workflows (die worden verzonden naar de bestaande back-endsystemen op uw locatie):

 • In een handomdraai lijsten met teamtaken delen en to-dolijsten maken
 • Brieven voor huisartsen maken
 • Recepten voor geneesmiddelen maken
 • Diagnoses en procedures van de juiste code voorzien
 • Medische opdrachten voor andere afdelingen aanmaken
 • Aangepaste formulieren voor workflowinvoer maken op basis van geavanceerde ‘if-then-else’-bouwstenen